Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1 (Kindle ePUB) BY Hayati Develi

Hayati Develi Î 0 read

Nı açacak bir anahtardır Bu kılavuz ile Osmanlı Türkçesini kolaydan zora. xczxc

free download Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1

Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1

Temel bilgilerden ayrıntıya doğru uygun bir ders metoduyla öğreneceksiniz. hgfhfghg

read é PDF, DOC, TXT or eBook Î Hayati Develi

Osmanlı Türkçesi Kılavuzu size bin yıllık kültürel birikimin kapıları. Piyasada Osmanl T rk esi konusunda bir ok farkl kitap var zellikle Prof Dr Faruk K Timurta n Osmanl T rk esine Giri kitab olduk a pop ler ve ayn zamanda niversite derslerinde de kullan lan bir kitapBu kitab piyasadaki di er benzerlerinden ay ran en nemli zelli i olduk a sade bir anlat mla ve belli bir d zene g re haz rlanm olmas Herhangi bir hocaya ihtiya duymadan sadece okuyarak ve el al t rmalar yaparak matbu harflerle yaz lm bir metni okumay renmek m mk n Fakat rik a okumak i in Osmanl T rk esi bilen birisinin k lavuzlu una ihtiyac n z olacakt r yoksa bir ok eyi yanl yazabilir ve okuyabilirsinizKitapta yer alan al t rmalardaki t m kelimeler kitab n bir yerinde illa ki ge mi oluyor Al t rma sayfalar nda sadece Arap alfabesiyle yaz lm kelimeler bulunuyor yani latin harfleri alt nda yok Fakat bir iki sayfa ncesinde bu al t rman n kelimeleri altlar nda latince okunu lar yla kar k bir ekilde veriliyor Asl nda kitab n tek ba na kullan lmas n sa layan zellik de budurHi phe etmeden al nabilecek bir kitap bir yerden ba lamak isteyenler kesinlikle bu kitapla ba lamal


4 thoughts on “Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1

 1. says:

  Piyasada Osmanlı Türkçesi konusunda birçok farklı kitap var Özellikle Prof Dr Faruk K Timurtaş'ın Osmanlı Türkçesine Giriş kitabı oldukça popüler ve aynı zamanda üniversite derslerinde de kullanılan bir kitapBu kitabı piyasadaki diğer benzerlerinden ayıran en önemli özelliği oldukça sade bir anlatımla ve belli bir düzene göre hazırlanmış olması Herhangi bir hocaya ihtiyaç duymadan sadece okuyarak

 2. says:

  xczxc

 3. says:

  hgfhfghg

 4. says:

  çok iyi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *