خاطرات دکتر قاسم غنی [download Read] ☆ قاسم غنی – PDF, DOC & Kindle eBook free

free download خاطرات دکتر قاسم غنی

یادداشت‌های روزانه دکتر قاسم غنی از ۶ مهر ۱۳۲۶ تا ۶ آبان ۱۳۲۷او

read é eBook or Kindle ePUB É قاسم غنی

خاطرات دکتر قاسم غنی

زیه از ایران و متقاعد کردن او به بازگشت به این سمت منصوب شده است

قاسم غنی É 3 summary

در این دوره سفیر ایران در مصر بوده و برای حل و فصل داستان خروج ف


2 thoughts on “خاطرات دکتر قاسم غنی

  1. says:

    setareye sevvom ro fagaht be khatere nameye shah be malek faroogh dadam;

  2. says:

    این یادداشت‌ها که ظاهرا خیلی اتفاقی پیدا شده حاوی اطلاعات بسیار جالبی است از اوضاع مصر در آخرین سال‌های پادشاهی و پیشا کودتا است از سوی دیگر تلاش‌های غنی برای یافتن راه حلی مناس