చంటబ్బాయ్ (Pdf kindle) by Malladi Venkata Krishnamurthy

Malladi Venkata Krishnamurthy ☆ 2 Summary

'చంటబ్బాయ్'ని వెతకటానికి నియమించారురామకోటి దగ్గర పెరిగిన అవకాశవాది అయిన కళ్యాణ్ ఫ్రీగా వస్తే ఫినాయిల్ అయినా తాగే పట్టాభి ఇద్దరూ ఎవరికి వారు తనే చంటబ్బాయ్ అని ఋజువుచేసికోటానికి తాప

Review ↠ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ☆ Malladi Venkata Krishnamurthy

చంటబ్బాయ్

కోటీశ్వరుడు గంగాధరానికి ఆకస్మాత్ గా తన ఆస్తికి వారసుడు కావాల్సి వచ్చాడు ఆయన ఆయన కూతురు నిశ్చల నవ్వుని ప్రేమించే ఏకాదంతాన్ని కొన్నేళ్ళక్రితం రామకోటికి పెంపుడు యివ్వబడ్డ తన అన్నయ్య

Characters చంటబ్బాయ్

్రయపడుతున్నారు అసలు చంటబ్బాయ్ ఎవరు ఎక్కడ వున్నాడు ఆస్తికి వారసుడెవరుషెర్లాక్ హోమ్స్ తెనాలి రామక్రిష్ణలని గుర్తుకుతెస్తూ తెలుగు సాహిత్యం లో కలకాలం నిలిచిపోయే వినూత్న పాత్ర ఏకదంత


1 thoughts on “చంటబ్బాయ్

  1. says:

    movie is better than book probably because I saw movie many timesenjoyed reading the bookas usual book has details than movie and gripping ending of the book is tragic the humor oriented narration will help in turning pages uickly through out I imagined the film characters rarely we will come across reading such a pleasant noveldo read the

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *