Epub [Deca zla Miodrag Majić] geology

Read & Download Deca zla

Zamkama i nepredvidivim rešenjem na samom kraju Odlično napisan triler“Siniša Pavić„Dobili smo krimi roman u čistom obliku uporediv sa najboljim primerima ovog žanra uzbudljiv po priči koju predstavlja živopisan po junacima i preokretima s kojima se suočavamo upečatljiv po vremenu koje je blisko i s kojim delimo mnogo zajedničkih iskustava“Gojko Božovi Ovaj roman ima sve odlike trilera po inje zapletom koji se dalje ni u jedan za drugim sve do samog kraja i nisu ni o ekivani ni providni jer je pri a dobro osmi ljena i verovatno temeljno pripremana Ima elemente aktuelnog korumpirano pravosu e ljudi pogo eni tragedijom zbog rata u regionu ali ne ako mislite da vam je toga dosta nemojte da vas ovo odbije ima jednog moralnog oveka sa vrlinama i manama koji ne pristaje da bude kao drugi ta nema i ta mi se nije dopalo ne bih nagla avala jer bih poredila sa ve izgra enim i poznatim imenima ovog anra sa svetske liste bestselera a to nije fer Tri zvezdice nije tek onako Kod mene to zna i da sam itala sa pa njom i razumnim u ivanjem 4 bi bilo WOW a 5 bi zna ilo da se sa napisanim sla em ideolo ki da sam ne to novo nau ila i prepisala poneki citat Miodraga Maji a sam gledala u nekim tv emisijama i knjigu kupila kao podr ku takvoj li nosti Pored toga bila sam radoznala da li e on biti na John Grisham obzirom da se bavi pravom a pi e trilere Mo da u odgovor mo i da dam posle drugog romana za koji sam ula da je u nastanku

Download à PDF, eBook or Kindle ePUB free ¾ Miodrag Majić

Deca zla

U središtu romana Deca zla nalazi se dramatično ubistvo a potraga za počiniocem biće samo okidač za niz drugih događaja koji će otkriti da je reč o zločinu strasti osvete opomene i simbolikeKako pronaći krivca u svetu u kom je istina izobličena a prošlost junaka utkana u njihovu sadašnjost neraskidivim nitima zla Nikola Bobić beogradski advokat pokušaće d Sko io sam na voz Dece zla kada je knjiga ve dosegla esto izdanje a da nisam ni bio svestan da Maji sem to u slobodno vreme opravdano i racionalno kritikuje u najboljem slu aju ugavu vlast i piskara sa strane Bio sam u raspolo enju za krimi a ovo svakako jeste krimi ali nisam bio u raspolo enju za masturbatorijum projekcije i likova koji se mogu iz prve zapaliti Zebra ibicom Na alost samo to sam manjevi e i dobio Protagonista Nikola Bobi profesionalni advokat rekreativni meker ozbiljno mo da sam ja lud ali ne mo e neko da mi ka e da je mogu e da ma koji pripadnik ko u nov aniku nosi uredno min 500 jura u zelenim i crvenim nov anicama usputni detektiv jedan je od najnesimpati nijih junaka koje sam u skorije vreme sreo Naporan je u dve re i I ne bih imao problem sa tim arhetipom da mi se ne ini da Maji kroz pisanje ne isijava nekim u bre to si dasa stavom kad god je Nikola na stranici Jes ima on mana ali to su one klasi ne kul mane Previ e ena previ e alkohola Prevelika odgovornost Meda ne nog srca samari anin koji uz to jo zna i da ga ukne kad zatreba Pobogu ovek jo ima i neku vrstu estog ula No nije samo protagonista problem I ostali junaci su ve e ili manje karikature Jedino to ovaj roman spa ava sigurnog ambisa jeste injenica da Maji o ito ima dubok uvid u stvari iza kulisa jer ma kolika prljav tina isplivala u toku radnje Dece zla ona se ne ini nimalo nerealnom za na e podneblje S te strane roman ima efekat ali je i dvostruka o trica mo e izazvati jo ve u rezigniranost situacijom na tzv sceni Te se mo e re i kratko i jednostavno ekstremno je lako biti kriti an prema ovom romanu ali ne i toliko zahvalno 2

Miodrag Majić ¾ 5 characters

A pronađe odgovor na to pitanje ni ne sluteći da će ga odgovor zauvek promenitiOva priča tiče se svih nas jer ćemo u njoj pronaći obrise naše društvene stvarnosti ali što je još važnije pronaći ćemo izgubljeno zrno nade – čak i u društvenom sistemu duboko ogrezlom u korupciju ima mesta za heroje„Izvanredno ispričana priča sa znalački raspoređenim 455


10 thoughts on “Deca zla

 1. says:

  Skočio sam na voz Dece zla kada je knjiga već dosegla šesto izdanje a da nisam ni bio svestan da Majić sem što u slobodno vreme opravdano i racionalno kritikuje u najboljem slučaju šugavu vlast i piskara sa strane Bio sam u raspoloženju za krimić – a ovo svakako jeste krimić – ali nisam bio u raspoloženju za masturb

 2. says:

  Prvenac domaćeg autora u žanru je svakako za preporuku Zločin postavljen na početku priče razrešava poznati i priznati advoka

 3. says:

  Topla preporuka svim ljubiteljima dobrog starog trilera Roman prvenac sudije Miše Majića nosi u sebi duh prošlih vremena ali prikazuje i akt

 4. says:

  Ovo je priča o svima nama Nama kao skupini pojedinaca i o svakom pojedincu kao zasebnom pripadniku takve skupine Roman Deca zla predstavlja prvenac Miodraga Majića sudije Apelacionog suda u Beogradu koji se specijalizovao za oblast međunarodnog krivičnog pravaDržavni sistem iza kulisa bezakonje korupcija del

 5. says:

  455

 6. says:

  Priznajem da sam ovom trileru prišla veoma pristrasno Prema sudiji Miodragu Majiću gajim veliko poštovanje tako da sam romanu pristupila sa

 7. says:

  Izvanredna knjiga koja uspešno kombinuje 3 naizgled nespojive teme krivično pravosuđe u Srbiji okultizam i oštru kritiku društva Za razliku od pretencioznih nerazumljivih trabunjanja koja se inače izdaju u Srbiji ovo

 8. says:

  Ovaj roman ima sve odlike trilera počinje zapletom koji se dalje nižu jedan za drugim sve do samog kraja i nisu ni očekivani ni providni jer je priča dobro osmišljena i verovatno temeljno pripremana Ima elemente aktuelnog korumpirano pravosuđe ljudi pogođeni tragedijom zbog rata u regionu ali ne ako mislite da va

 9. says:

  Kada političku i javnu scenu uzdrma svirepo ubistvo predsednika partije Nova Srbija Radovana Kovača potraga za počiniocima otvara mnoga vrata godinama skrivanih tajni mnogih porodicaBeograd tužilaštvo Palata pravde Bulevar Gardoš kula Viši sud i poznati advokat Nikola Bobić koji se nalazi u središtu pri

 10. says:

  Novu godinu da počnem sa završenom knjigom i to odličnim domaćim trilerom čija se radnja dešava u Beogradu Zaista neočekivano dobar roman od beogradskog sudije čiji je ovo prvenac