Ebook [Na Drini ćuprija Ivo Andrić] young adult contemporary – exceedbdf.co.uk

Review Na Drini ćuprija

Το γεφύρι του Δρίνου δεν είναι μόνο ένα σημαντικό μυθιστόρημα Είναι ένα βαλκανικό χρονικό τεσσάρων αιώνων ιστορίας τεσσάρων θρησκειών και τριών εθνοτήτων που μοιράζονται τον ίδιο τόπο την πόλη Βίσιεγκραντ στη Βοσνία Στο ?. Na Drini uprija The Bridge on the Drina Bosnian Trilogy 1 Ivo Andri The story spans about four centuries and covers the Ottoman and Austro Hungarian occupations of the region with a particular emphasis on the lives destinies and relations of the local inhabitants especially Serbs and Bosnian MuslimsA great stone bridge built three centuries ago in the heart of the Balkans by a Grand Vezir of the Ottoman Empire dominates the setting of Andric s stunning novel Spanning generations nationalities and creeds the bridge stands witness to the countless lives played out upon it Radisav the workman who tries to hinder its construction and is impaled on its highest point to the lovely Fata who throws herself from its parapet to escape a loveless marriage to Milan the gambler who risks everything in one last game on the bridge with the devil his opponent to Fedun the young soldier who pays for a moment of spring forgetfulness with his life War finally destroys the span and with it the last descendant of that family to which the Grand Vezir confided the care of his pious beuest the bridge 1979 1341 377 1343 1345 1394 448 9786003262126 20 1960 1357

Free download Õ PDF, eBook or Kindle ePUB é Ivo Andrić

Na Drini ćuprija

?έντρο όλων αυτών το γεφύρι αμετακίνητο από τη θέση του σαν το πεπρωμένο που διατρέχει πότε φωτεινό και πότε σκοτεινό τις ανθρώπινες ζωές Μόνο αν διαβάσει κανείς το προφητικό αυτό έργο μπορεί πραγματικά να κατανοήσει τα τρ?. Between the fear that something would happen and the hope that still it wouldn t there is much space than one thinks On that narrow hard bare and dark space a lot of us spend our lives Ivo Andri Published in 1945 but written earlier probably during the war years when Nobel Prize winner Andri had given up his diplomatic work and was living as uietly as anyone could in Belgrade during those years of upheaval The Bridge Over the Drina is the rather unusually told history of the town of Vi egrad in the south east of Bosnia near the border with Serbia The period of time covered by the book is exactly the lifespan of the monumental bridge which was built at Vi egrad around 1570 by the Ottomans and which survived undamaged until 1914 While the book focuses on the town and its inhabitants the bridge itself is the main character the hero the unifying force and the rationale of this entire chronicle The author succeeds in making his account as interesting and as full of suspense as any novel by weaving history myth and story together in a very natural way which allows the narrative to move fluidly from the general to the particular and back again so that the reader is swept along in the torrent of words and happenings There were violent times in the history of the bridge and I have to admit that I skimmed over the most harrowing episode which occurred near the beginning but fortunately there were no such scenes recounted The town of Vi egrad during the period of the narrative was home to Muslims and Jews Orthodox Christians and Roman Catholics Turks and Greeks Bosnians Croats and Serbs Montenegrins and Italians Galicians and Poles Austrians and Hungarians and according to Andri they all lived fairly peacefully together for the most part He implies that the takeover by the Hapsburg Empire towards the end of the nineteenth century and the dragging of the town into the modern age via the railway sounded the death knell of that peaceful co existence

Ivo Andrić é 6 Read

?γικά γεγονότα των τελευταίων ετών στη Βοσνία και να διακρίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις που πάντα λειτουργούσαν κάτω από την πολυεθνική κρούστα και το μωσαϊκό των θρησκειών Το αριστούργημα του μεγάλου νομπελίστα συγγραφέα. Stunning sweeping and awesome fiction book that gives the history of the Balkans through the lens of the life of a bridge from the 16th century to the World War II by the Nobel Prize winning author Ivo Andric A must read for anyone who wants to understand the complexity of Balkan conflict A tragic story but very touching and beautifully written


10 thoughts on “Na Drini ćuprija

 1. says:

  History builds its monuments on the human blood History is a cruel mistressThe common people remember and tell of what they are abl

 2. says:

  Na Drini ćuprija The Bridge on the Drina Bosnian Trilogy #1 Ivo AndrićThe story spans about four centuries and covers the Ottoman

 3. says:

  Finished About a bridge a beautiful bridge Through this bridge one finds hope But the book is also about the passage of time and the folly of man and the peoples and cultures of the Balkans One percieves the smallness of man There are no clea

 4. says:

  Spanning centuries in time The Bridge on the Drina is one monumental work that pulled me in right from the off Set on and a

 5. says:

  Images and myths purport to the mythic Ivo Andric crafted a monument to those expectations in his novel of stories He challenges the eternal with a construct much as engineers spanned the natural with bridges Once present the innovations often appear eternal timeless It is a sincere hope that The Bridge on the Drina enjoys that privilegeIt

 6. says:

  “Between the fear that something would happen and the hope that still it wouldn't there is much space than one

 7. says:

  Beautiful stories centered around one bridge following the society and individual fates throughout centuries It made me feel nostalgic and melancholic like most Bosnian authors make me feel It reminded me of writings of Me

 8. says:

  About five years ago an American friend of mine whose book taste I completely respected told me about this book He was so enthusiastic I knew someday I would read it even though I had never heard of the author never heard of

 9. says:

  Stunning sweeping and awesome fiction book that gives the history of the Balkans through the lens of the life of a bridge from the 16th century to the World War II by the Nobel Prize winning author Ivo Andric A must read for anyone who wants

 10. says:

  Ivo Andric's chronicle is a series of utterly engaging vignettes that bring to life Bosnia's rich and troubled history Serbs Croats Jews and Turks form the multicultural yet labile fabric of this society Visegrad witnesses t